Πήλιο

From Greektv

Επιστροφή στην Αρχική σελίδα

Μέση θέση: 39.403N 20.045 E

8rc2o9l5.jpg

kcx39f54.jpg

jtnl3qu7.jpg

ΔΙΑΥΛΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ STR TXT ΙΣΧΥΣ ANAΜΕΤΑΔΟΣΗ ΜΕΣΩ
06 VHF ET1 OXI NAI LINK
21 UHF m. OXI NAI NOVA
23 UHF COLOUR BARS (πρώην PLUS) OXI OXI LINK
24 UHF TRT OXI OXI 5KW LINK
25 UHF ALPHA NAI NAI 5KW NOVA
31 UHF MEGA NAI NAI NOVA
32 UHF ASTRA OXI NAI LINK
35 UHF ANT1 NICAM NAI 10KW NOVA
37 UHF ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΝΑΙ ΟΧΙ LINK
39 UHF ΖΕΥΣ ΟΧΙ ΟΧΙ LINK
41 UHF NET OXI NAI 10KW LINK
42 UHF ΕΡΤ ΨΗΦΙΑΚΗ CINE+ SPORT+/INFO+ PRISMA+ RIKSAT NAI NAI NAI OXI NAI NAI NAI OXI 1,6 KW ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ
44 UHF ΕΤ3 ΟΧΙ ΝΑΙ 10KWLINK
49 UHF ΤΗΛΕΑΣΤΥ ΟΧΙΝΑΙ HELLAS SAT
50 UHF ΚΑΝΑΛΙ 10 (πρώην Ανώνυμο) OXI OXI HELLAS SAT
51 UHF ASTRA OXI NAI LINK (κατεύθυνση προς ΒΑ)
53 UHF ΕΡΤ ΨΗΦΙΑΚΗ CINE+ SPORT+/INFO+ PRISMA+ RIKSAT NAI NAI NAI OXI NAI NAI NAI OXI 1,6 KW ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ
54 UHF ΣΚΑΪ NAI OXI 10KW NOVA
58 UHF STAR NAI NAI 5KW LINK
60 UHF NET OXI NAI 200W LINK
62 UHF ET1 OXI NAI LINK
64 UHF ALTER NAI NAI 5KWNOVA

Επιστροφή στα Κ.Ε. της Θεσσαλίας

Personal tools